Ankieta dla rodziców dzieci w wieku 10 - 12 miesięcy

Drodzy Rodzicie! Pamiętajcie, żeby spojrzeć na ogólne tendencje dotyczące rozwoju dziecka.

Jeżeli są punkty, które was martwią, to zaznaczcie je i opiszcie na końcu ankiety.

Analiza zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu.

można zaznaczyć kilka odpowiedzi

KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJĄCA PO ROZPOCZĘCIU STOSOWANIA RODO – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SGM-Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie, ul. Powstanców Wielkopolskich 51, 62-060, NIP: 777-331-83-28, REGON: 380047731, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych ze braniem udziału w ankiecie oceniającej rozwój dziecka w danej grupie wiekowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Pobierając/ zapoznając się z niniejszym dokumentem wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest firma SGM-Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie, ul. Powstanców Wielkopolskich 51, 62-060, NIP: 777-331-83-28, REGON: 380047731 wynikających z braniu udziału ankiecie oceniającej rozwój dziecka w danej grupie wiekowej.
6) Podane dane osobowe są podane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.
Niniejsza ankieta została przygotowana przez psychologa we współpracy z pedagogiem natomiast nie stanowi diagnozy dziecka, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowego rozwoju dziecka należy udać się do specjalisty.
7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez SGM-Kids w celach naukowych oraz w celu prowadzenia dalszych badań przyczyniając się do dalszego rozwoju Ekspresji Sensorycznej™.
8) Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. pobierz plik klauzuli