Przeczytaj jak istotna dla prawidłowego rozwoju Twojego dziecka jest Integracja Sensoryczna. Integracja sensoryczna – klucz do lepszego rozwoju, którego podstawą są zmysły. Wielu rodziców nie ma świadomości, że zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia z integracji sensorycznej są związane z brakiem czucia głębokiego u dzieci, które przyszły na świat drogą cesarskiego cięcia. W konsekwencji prowadzi to do nadpobudliwości u dzieci, agresji, nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości. Cesarskie cięcie przyczynia się do opóźnień rozwojowych w zdolnościach ruchowych dziecka czy dalszych zaburzeń w nauce, problemów z koncentracją, utrzymaniem długopisu w ręku i wiele innych. Nie można bagatelizować problemów związanych z brakiem czucia głębokiego.

Na szczęście nasze szkolenia i produkty z Ekspresji Sensorycznej™ i integracji sensorycznej pomagają setkom dzieci kształtować podstawy zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego, poprawiając kreatywność u dziecka czy wpływając na poprawę koncentracji u dziecka, a u rodziców budować świadomość dotyczącą istotności ekspresji sensorycznej. Z danych przedstawionych z GUS w latach 2016 – 2017 wynika, że w Polsce na świat drogą cesarskiego cięcia przyszło ponad 164 000 dzieci. Świadczy to o tym, że 40% dzieci każdego roku jest narażonych na potencjalne zaburzenia wynikające ze sposobu, w jaki się urodziły, powodując u nich deficyt rozwojowy w postaci braku czucia głębokiego oraz zmysłu równowagi (tzw. 6 oraz 7 zmysł człowieka).

Kolejne etapy rozwoju integracji sensorycznej

Drugi etap integracji sensorycznej zaczyna się po pierwszym roku życia dziecka i trwa do drugiego roku. Okres ten charakteryzuje sięintensywnym rozwojem funkcji motorycznych z nim związanych osiąganych wyższych pozycji, tj.…

Możliwość komentowania Kolejne etapy rozwoju integracji sensorycznej została wyłączona

Jak wygląda pierwsza faza rozwoju dziecka?

Pierwsza faza integracji aktywności sensomotorycznej ma miejsce przy narodzinach i trwa do pierwszego roku życia dziecka. Następnie rozwija się zdolność przetwarzania bodźców sensorycznych. Integracja zmysłów i stymulacji proprioceptywnej umożliwia dziecku…

Możliwość komentowania Jak wygląda pierwsza faza rozwoju dziecka? została wyłączona

Etapy rozwoju integracji sensorycznej

Prawidłowe funkcjonowanie zmysłów i ich interakcje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju każdego dziecka. Natychmiast po urodzeniu mózg dziecka otrzymuje wiele nowych bodźców – słuchu, wzroku, dźwięku i czucia. Ich prawidłowa…

Możliwość komentowania Etapy rozwoju integracji sensorycznej została wyłączona

W służbie zmysłów, czyli od integracji do ekspresji sensorycznej

Zmysły są łącznikiem pomiędzy organizmem ludzkim a światem zewnętrznym. To właśnie one umożliwiają odbieranie bodźców ze świata zewnętrznego. Tylko ich prawidłowy rozwój umożliwia odpowiednie funkcjonowanie. Do niwelowania ewentualnych zaburzeń służy…

Możliwość komentowania W służbie zmysłów, czyli od integracji do ekspresji sensorycznej została wyłączona