Czy ADHD jest związane z zaburzeniami integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej i ADHD mogą występować równolegle u dzieci, jednak nie jest to regułą. Poszczególne symptomy zaburzeń SI wpływają na występowanie charakterystycznej nadpobudliwości. Kluczem do wprowadzenia odpowiedniej terapii i prawidłowego postępowania z dzieckiem w takich sytuacjach jest diagnoza. Powinna być przeprowadzana tylko przez wysokiej klasy specjalistów, dzięki czemu rozwój dziecka będzie dobrze prowadzony.

ADHD jako efekt zaburzeń integracji sensorycznej

Bez wątpienia niektóre symptomy ADHD, czyli nadpobudliwości ruchowej oraz zaburzeń integracji sensorycznej są bardzo podobne. Dotyczy to m.in. wzmożonej ruchliwości, a także problemów z utrzymaniem koncentracji, uwagi i kontrolą emocji. Występują one zarówno w przypadku dzieci z ADHD, jak i z zaburzeniami SI. Pod tym kątem obie dolegliwości mogą występować jednocześnie, a poszczególne symptomy mogą się nasilać. W takiej sytuacji ADHD nie jest efektem zaburzeń integracji sensorycznej, a jedynie schorzeniem występującym równolegle i niezależnie.

Dzieci zmagające się z ADHD mogą wykazywać również określone symptomy wczesnych etapów zaburzeń SI, w tym m.in. deficyty poznawcze. Takie sytuacje nasilają aktywność i pobudzenie ruchowe dziecka, które z powodu trudności ze zrozumieniem otoczenia, reaguje w sposób agresywny lub przerysowany. Patrząc na to z tej perspektywy, można określić, że występowanie ADHD może być efektem zaburzeń sensorycznych, jednak dotyczy to tylko wybranej grupy pacjentów o określonych predyspozycjach.

Czy mogą występować oddzielnie?

Jak najbardziej tak. Dziecko może mieć ADHD niezależnie od zaburzeń integracji sensorycznej i odwrotnie. Nie ma żadnej prawidłowości w zakresie występowania i diagnozowania tych dolegliwości. W związku z tym, jeżeli u Twojego dziecka zdiagnozowano jedno z wymienionych schorzeń, to nie jest powiedziane, że w toku leczenia będzie zmagało się również z tym drugim. Największe korelacje zachodzą w przypadku połączenia zaburzeń sensorycznych z zachowaniem z zakresu obronności dotykowej, które może mieć w sobie zalążki ADHD. Może jednak być również kompletnie niezależne. Diagnoza każdorazowo wymaga przeprowadzenia profesjonalnych badań przez wysokiej klasy specjalistów.