Jak zaburzenia sensoryczne wpływają na naukę?

W ostatnich latach zaburzenia sensoryczne u dzieci diagnozowane są z dużą częstotliwością. Wpływ na to ma rozwój badan nad ludzką psychiką, a także mechanizmami odpowiadającymi za podstawowe reakcje jednostki. Występowanie zaburzeń SI przekłada się bezpośrednio na codzienne życie dzieci, a także na ich wyniki w nauce. Jaką zależność w tym zakresie można zaobserwować?

Trudności z koncentracją

Jednym z podstawowych objawów zaburzeń sensorycznych są trudności w skupieniu i w utrzymaniu koncentracji. Dla uczniów może to być bardzo uciążliwe, ponieważ nie mogą skupić się wystarczająco długo na jednym zadaniu. Konsekwencją tego są rezygnacja i złość, a także pogorszenie się wyników w nauce dziecka. W takich sytuacjach często reaguje ono zbyt impulsywnie, czy nawet nadpobudliwie. Wówczas funkcje poznawcze są ograniczone, a dziecko ma trudności ze zdobywaniem wiedzy, a także z potwierdzeniem tej, którą już zdobyło.

Z czym jeszcze dziecko może mieć problem?

U dzieci z SI często występują zaburzenia mowy, co przekłada się na obniżenie ich pewności siebie. Mogą mieć również wyraźne problemy z czytaniem, co utrudnia im zdobywanie wiedzy oraz codzienną naukę. Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych mają różną skalę, dlatego zakres ewentualnych problemów zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta oraz jego predyspozycji. Niestety dzieci mające problem z nauką często klasyfikowane są jako nieuczące się, co jest bardzo krzywdzące. W takich sytuacjach warto skonsultować się ze specjalistą, ponieważ podłoże tej sytuacji może leżeć w zaburzeniach SI.

Czy terapia może pomóc?

Udowodniono, że odpowiednia i skutecznie wdrożona terapia sensoryczna może mieć korzystny wpływ na uczenie się dziecka. Rodzice, terapeuci i pedagodzy powinni zadbać o stymulację zmysłów dziecka bodźcami, a także wdrożenie szeregu ćwiczeń, które wspierają jego koncentrację i zdolność nauki. Im szybciej zostanie postawiona prawidłowa diagnoza, tym negatywny wpływ zaburzeń na naukę Twojego dziecka będzie mniejszy. Nie warto z tym zwlekać.