Jak być kreatywnym w zabawie z dzieckiem?

Psycholog Jerome S. Bruner* mówił: „…najefektywniejsze jest uczenie się wspólne z dorosłymi i rówieśnikami”. Wielokrotnie podkreślał jednak fakt, że najefektywniej uczymy się przez doświadczenie. Kreatywność to cecha pożądana w dzisiejszym świecie, o której rozwój należy zadbać bardzo wcześnie. Właśnie temu służy ekspresja sensoryczna, której koncepcję opracowaliśmy.

Rozwój umiejętności

Świadomość, że jest się autorem swoich działań budowana jest podczas wszelkich prac plastycznych uczących znaczenia tworzenia/kreowania.Zarówno dzieci jak i dorośli uświadamiają sobie, że mają realny wpływ, popełniają błędy, napotykają przeszkody. W efekcie mają możliwość podejścia krytycznego wobec siebie, dzięki czemu nie boją się konfrontacji z trudnościami. To właśnie rozwój tych umiejętności wspiera kreatywność.

Czym zatem jest kreatywność? Możemy ją opisać za pomocą czterech zmiennych:

  1. Poziom kreatywności, który zależy zarówno od cech wrodzonych, jak i określonych wpływów zewnętrznych
  2. Styl kreatywności, zależny od stylu pracy i działania.
  3. Poziom motywacji do działania.
  4. Postrzeganie okazji i możliwości.

Zdolności twórcze, niezależność i otwartość

Pojęcie kreatywności mieści w sobie trzy składowe: zdolności twórcze, niezależność i otwartość. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób je kształtować. Paul Torrance formułuje następujące wskazówki:

  1. Odnoś się z szacunkiem do zadawanych pytań.
  2. Odnoś się z szacunkiem do wszystkich pomysłów.
  3. Pokazuj, że czyjś pomysł jest wartościowy.
  4. Zapewnij możliwość działania bez oceny.
  5. Unikaj jednoznacznych odpowiedzi typu “to jest dobre”, “to jest złe”. Uzasadniaj swoje oceny.

My ze swojej strony dorzucamy jeszcze jedną wskazówkę: eksperymentuj!

Dziecko z pofarbowanymi rękoma

Dorastanie i kreatywność

Profesor pedagogiki Irena Adamek mówi, że „nadeszła era innowacyjnego kształcenia”. Najważniejsze dla naszych dzieci jest to, aby były w stanie w sposób bardziej elastyczny i samodzielny dążyć do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Ale wszyscy rodzice muszą sobie uświadomić, że już od wczesnych etapów dorastania ważne jest eksperymentowanie, badanie, sprawdzanie. Potem przychodzi czas na podejmowanie ryzyka oraz związanej z tym odpowiedzialności. W efekcie dzieci stają się osobami dorosłymi potrafiącymi sprostać życiowym wyzwaniom. Dorastanie jest bowiem procesem złożonym oraz wieloetapowym.

U dzieci wszystko sprowadza się do kreatywności, czyli innymi słowy ciekawości – sprawdzeniu jak działa świat i jakie rządzą nim prawa. Umożliwia to doświadczanie i eksperymentowanie, które w efekcie wpływa na zdolność samorealizacji. Dzięki chęci poznawania świata dziecko w sposób samoistny uczy się elastycznej reakcji na zmiany.

Irena Adamek pisze: „Kreatywność to nieodzowny atrybut życia człowieka współczesnego i przyszłości”. Tego się trzymajmy, drodzy rodzice! Pokażmy swoim dzieciom, na czym ta kreatywność polega ?

Poniżej przedstawiamy pomysły SGM Kids na to, aby dziecko czuło, że ono tu rządzi… ☺

Kap, kap

Zabawa w Stwórcę, czyli sami będziemy z dzieckiem sprawcami deszczu.

Materiały: folia ochronna wyłożona pod sztalugą, dość duży przypięty do niej kawałek papieru, klej lub taśma klejąca: drzewa, kwiaty, dom, samochód; słoik z wodą zabarwioną na niebiesko, zakraplacz,

Przebieg zabawy: dziecko przykleja różne kształty do kartki papieru, która została wcześniej przygotowana przez osobę dorosłą. Następnie bierze do ręki zakraplacz i przyczynia się do tego że na drzewa, rośliny, dom, auto, ptaki kapie deszcz z chmur.

Cel:

Ćwiczenie chwytu szczypcowego, dzieci starsze samodzielnie wycinające nożyczkami trenują koordynację bilateralną. Pozycja przy skraplaniu wody wzmacnia ramiona i tułów, a także siłę palców i koordynację kciuka i palców: wskazującego i środkowego.

Świetnym sposobem do wzrostu kreatywności są również zajęcia plastyczne, które mają olbrzymi wpływ na rozwój dziecka. Temu tematowi przyjrzeliśmy się bliżej m.in. wypisując aż 26 pozytywnych aspektów działań plastycznych podejmowanych przez dzieci w następującym wpisie: https://sgmkids.com/zajecia-plastyczne-a-rozwoj-dziecka/