O czym mówi muzyka, czyli teoria E. E. Gordona

Kategorie: Blog, Zabawy z dziećmi, Ekspresja sensoryczna, Uwolnij ekspresję, Doradztwo, Integracja sensoryczna,
Spread the love

Muzyka kojarzy się przeważnie z przyjemnością. Czy bierzemy jednak pod uwagę, że może ona również wpływać na rozwój dziecka?

Konieczność nauki muzyki przez dzieci zauważył Edwin Elias Gordon

Nauka muzyki według teorii E. E. Gordona

Profesor Edwin Elias Gordon był pedagogiem, psychologiem muzyki i muzykiem jazzowym. Jego wykształcenie pozwoliło mu stworzyć teorię, według której należy dziecko uczyć muzyki.

W procesie tym liczy się zarówno otoczenie, jak również socjalizacja, do której przyczynia się muzyka. Wychowawcy muszą być w stanie stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju umiejętności muzycznych dziecka. Kluczowe jest tutaj stworzone przez E. E. Gordona pojęcie audiacji, czyli rozumienia muzyki.

Audiacja

W kształtowaniu audiacji kluczowe jest zaangażowanie środowiska społecznego dziecka. Rolę pierwszych i najważniejszych nauczycieli odgrywają oczywiście rodzice. Audiację można rozwijać w następujący sposób:

  1. Stymulując myślenie muzyczne  poprzez zapoznawanie dziecka z różnymi aktywnościami muzycznymi.
  2. Stwarzając sytuacje, w których doświadczanie muzyki staje się naturalne dla obu stron.
  3. Aktywując percepcję muzyki, która jest bardzo zróżnicowana tonicznie i rytmicznie.
  4. Wywołując odpowiednie reakcje na muzykę (tak jak wyraz twarzy, ruch czy wokalizacja).
  5. Chwaląc dobre intencje, a nie tworząc konstruktywną krytykę.
  6. Kształtując nawyki muzyczne. Rodzice nie muszą być wybitnymi muzykami. Wystarczy, że potrafią zaznajomić dziecko z muzyką. Dzieje się to w procesie akulturacji obejmującej konfrontowanie dziecka z różnorodną muzyką.

Wychowawcy uczący muzyki powinni posiadać szereg cech, ale najistotniejszą jest zdolność obserwacji dziecka. 

Dzieci uczą się na różne sposoby:

  1. Doświadczając toniczności.
  2. Doświadczając rytmu.
  3. Zdobywając wiedzę muzyczną.
  4. Tworząc relacje społeczne.

Korzyści płynące z nauki muzyki

Nauka według teorii Gordona wspiera rozwijanie umiejętności muzycznych oraz naturalnej ekspresji poprzez muzykę. W wyniku audiacji dzieci uczą się “myśleć muzycznie”.

Dzięki tak wczesnej nauce muzyki dzieci zaczynają mówić płynniej, łatwiej uczą się języka obcego i potrafią dłużej się skupić.

Jak podkreśla Teresa Wosicka prowadząca zajęcia według teorii E. Gordona, nauczanie dziecka muzyki na tak wczesnym etapie musi uwzględniać jego preferencje i tempo rozwoju. Chodzi o to, aby towarzyszyć mu w tej przygodzie, a nie narzucać swoje oczekiwania. Tylko wówczas będzie ono czerpać radość. I tylko wówczas muzyka może wpłynąć pozytywnie na łatwość nawiązywania relacji, stymulację mózgu, szybszą naukę w wieku późniejszym oraz lepsze umiejętności motoryczne, a w konsekwencji pozwala wyrazić siebie, czyli staje się rodzajem ekspresji.

Literatura

Bonna, Beata (2005). Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci. Zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bonna, Beata, & Paweł Adam Trzos, Maciej Kołodziejski (2014). Musical-educational research of the adaptation of E. E. Gordonís Theory of Music Learning in Poland. Review of Artistic Education.

Gordon, Edwin Elias (1999). Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Woodford, Paul (1996). Evaluating Edwin Gordon’s music learning theory from a critical thinking perspective. Philosophy of Music Education Review 4 (2), pp. 83-95

Zwolińska, Ewa (2011). Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zwolińska, Ewa, & Mirosława Gawryłkiewicz (2007). Podstawa programowa nauczania muzyki według Teorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona. Bydgoszcz: Wydawnictwo uczelniane WSP.