O nas

Z troski o rozwój naszych pociech powstała inicjatywa mająca na celu promowanie działań wspierających integrację sensoryczną. To był początek przygody. Z czasem, by móc realizować programy naszych zajęć dla szerszego grona odbiorców, założyliśmy firmę SGM Kids sp. z o.o.

Na podstawie naszego doświadczenia zaprojektowaliśmy produkty, które wspomagają naturalną aktywność u dzieci, równocześnie dbając o wygodę i bezpieczeństwo podczas warsztatów. W ten sposób powstały nasze produkty Get Dirty®. Wygoda, bezpieczeństwo, prostota i funkcjonalność były i są dewizą naszych wyrobów.

Wykorzystując wiedzę z nauk (społecznych, psychologii, pedagogiki), nasze doświadczenie i wyniki analiz opracowaliśmy i rozwinęliśmy pojęcie Ekspresji Sensorycznej™. Następnie poszerzyliśmy ofertę o zajęcia sensoryczne, doradztwo oraz produkty dla dorosłych.

Oddolna inicjatywa wspierająca progres u dzieci, rozwinęła się w kierunku wzmacniania poszczególnych procesów rozwojowych występujących przez całe życie człowieka. Nasza firma obrała sobie za cel propagowanie rozwoju poprzez świadome uruchamianie i wykorzystanie zmysłów.

Realizujemy programy w oparciu o najnowszą wiedzę, nabyte doświadczenie i ciągłą praktykę zarówno naszą jak i naszych Partnerów.

Chcesz zostać naszym partnerem? Skontaktuj się z nami przez e-mail kontakt@sgmkids.com.
Nasz zespół

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie gatniewska_z.png

GATNIEJEWSKA Żaneta

Współtwórca SGM Kids oraz marki GetDirty®, menager biznesu, praktyk, dyrektor finansowy. Stanowi trzon biznesowy firmy, zawsze wspierająca każdy etap rozwoju projektu swoimi pomysłami, radami oraz wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

Podziela zdanie, że oddolny ruch wspierający rodziców w ukierunkowanym rozwoju dzieci jest ważny, oraz widzi potrzebę wspierani rozwoju u dzieci, odkrywaniu talentów u młodzieży oraz radzenia sobie ze stresem w przypadku osób dorosłych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie skaja_m.png

SKAJA Monika

Inicjatorka oraz współtwórca SGM Kids oraz GetDirty®, praktyk, lingwista oraz pedagog. Pomysłodawca oddolnego ruchu wsparcia rodziców w ukierunkowanym rozwoju dzieci, widząca potrzebę wspierania rozwoju u dzieci.

Od 2016 roku pracuje nad projektem GetDirty® następnie nad projektem SGM Kids, mające na celu wspieranie prawidłowego rozwoju integracji sensorycznej u dzieci, pobudzanie kreatywności oraz pomaganiu w przetwarzaniu emocji.

U dorosłych SGM Kids wspiera naturalne procesy poznawcze poprzez doświadczanie i naukę różnymi zmysłami.

Jest przekonana, o tym że regularne uczestnictwo w zajęciach, warsztatach czy samodzielne doświadczenie metodami Ekspresji Sensorycznej™ wyostrza zmysły, buduje pewność siebie, poszerza horyzonty, ułatwia przyswajanie nowej wiedzy, relaksuje.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie paczkowska_s.png

PACZKOWSKA Sylwia

Z wykształcenia pedagog o specjalizacji animacja wolnego czasu i rekreacja ruchowa.

Całe swoje zaangażowanie w naukę oraz zainteresowanie rozszerza w stronę turystyki i rekreacji ruchowej, dzięki czemu konsekwentnie poszerza wiedzę w tym zakresie.

Jej zdaniem należy słuchać głosu serca oraz wskrzeszać kulturę fizyczną wśród społeczeństwa.

Uczestniczyła w wielu projektach dot. aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalistka od zajęć „Zdrowy Kręgosłup”.

Jako trenerka personalna ma doświadczenie w tworzeniu dedykowanych programów ćwiczeń dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie terapeuta Ekspresji Sensorycznej™.


Nagrody i wyróżnienia

Laureat Konkursu “Orły Branży Dziecięcej 2020 ”

Opinie i referencje

Opinia na temat Kampanii edukacyjno-uświadamiającej pt. „Integracja Sensoryczna, Ekspresja Sensoryczna™ jako kluczowe elementy wspierające rozwój Twojego dziecka. Rozwijanie talentów dzieci i odkrywanie ich możliwości w sposób świadomy i zrównoważony”.


Rozwój zmysłów człowieka rozpoczyna się już na wczesnym etapie życia płodowego i podlega stopniowemu doskonaleniu podczas całej ciąży, porodu oraz okresu noworodkowego i niemowlęcego. Niezaburzony przebieg każdego z tych etapów stanowi drogę wyjścia do prawidłowego integrowania i przetwarzania przez mózg człowieka dziesiątek tysięcy bodźców docierających z wnętrza ciała i środowiska zewnętrznego do receptorów, w każdej sekundzie. Decyzja, na który (i z jaką siłą) bodziec należy zareagować jest szybka, a reakcja często niezwykle dynamiczna.
Harmonijne przetwarzanie informacji i reagowanie stosowne do rodzaju bodźca jest niezwykle istotne w kontekście funkcjonowania człowieka w rodzinie i społeczeństwie, a także budowania w nim poczucia bezpieczeństwa i sprawczości. Brak harmonii, określany mianem zaburzeń integracji sensorycznej, prowadzi do reakcji nieadekwatnych, zbyt intensywnych lub niewystarczających, aby chronić własne ciało.
czytaj całość

dr n. o zdr. Katarzyna Wszołek, spec. położna, edukator ds. laktacji,
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
adiunkt w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

SGMKIDS
2020-07-28T10:47:36+00:00

dr n. o zdr. Katarzyna Wszołek, spec. położna, edukator ds. laktacji,
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
adiunkt w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rozwój zmysłów człowieka rozpoczyna się już na wczesnym etapie życia płodowego i podlega stopniowemu doskonaleniu podczas całej ciąży, porodu oraz okresu noworodkowego i niemowlęcego. Niezaburzony przebieg każdego z tych etapów stanowi drogę wyjścia do prawidłowego integrowania i przetwarzania przez mózg człowieka dziesiątek tysięcy bodźców docierających z wnętrza ciała i środowiska zewnętrznego do receptorów, w każdej sekundzie. Decyzja, na który (i z jaką siłą) bodziec należy zareagować jest szybka, a reakcja często niezwykle dynamiczna.

Opinia na temat Kampanii edukacyjno-uświadamiającej pt. „Integracja Sensoryczna, Ekspresja Sensoryczna™ jako kluczowe elementy wspierające rozwój Twojego dziecka. Rozwijanie talentów dzieci i odkrywanie ich możliwości w sposób świadomy i zrównoważony”.

Integracja sensoryczna stanowi istotny element prawidłowego funkcjonowania w okresie postnatalnym. Ponieważ jednak rozwój zmysłów rozpoczyna się już w okresie prenatalnym istotne jest ich odpowiednie stymulowanie. Szeroko rozumiane wspieranie rozwoju dziecka, a tym samym profilaktyka zaburzeń jego rozwoju obejmować zatem powinny już okres ciąży i obejmować trzy kierunki zadań ....

czytaj całość

Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Instytut Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Opolski

SGMKIDS
2020-07-28T12:03:08+00:00

Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Instytut Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Opolski

ntegracja sensoryczna stanowi istotny element prawidłowego funkcjonowania w okresie postnatalnym. Ponieważ jednak rozwój zmysłów rozpoczyna się już w okresie prenatalnym istotne jest ich odpowiednie stymulowanie. Szeroko rozumiane wspieranie rozwoju dziecka, a tym samym profilaktyka zaburzeń jego rozwoju obejmować zatem powinny już okres ciąży i obejmować trzy kierunki zadań ....

Przygotowane utwory muzyczne charakteryzują się ciekawą instrumentacją, która w oryginalny sposób tworzy koloryt muzyczny piosenek.  Użyte w nich  odgłosy natury kojarzą się z  poruszaną tematyką,  natomiast zmiany dynamiki i agogiki wpływają na wzrost koncentracji uwagi słuchacza. Akompaniament w piosenkach ma charakter towarzyszący pozostawiając dominującą rolę wokalowi. Dzięki temu warstwa słowna jest w pełni dostępna dla słuchacza. Melodyka oraz rytm zachęcają do podjęcia śpiewania, co aktywizuje procesy pamięci pozwalające skutecznie utrwalać tekst piosenki. Jeśli dziecko polubi te utwory, skojarzy je z przyjemnymi aktywnościami, będą one miały wpływ na wzrost jego efektywności w nabywaniu kompetencji językowych.

Dr Ewa Woźniczka - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja: surdopedagogika i oligofrenopedagogika) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku muzykoterapia.

SGMKIDS
2020-07-28T11:06:21+00:00

Dr Ewa Woźniczka - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja: surdopedagogika i oligofrenopedagogika) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku muzykoterapia.

Przygotowane utwory muzyczne charakteryzują się ciekawą instrumentacją, która w oryginalny sposób tworzy koloryt muzyczny piosenek.  Użyte w nich  odgłosy natury kojarzą się z  poruszaną tematyką,  natomiast zmiany dynamiki i agogiki wpływają na wzrost koncentracji uwagi słuchacza.
0
0
SGMKIDS