Objawy zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej pojawiają się wtedy, gdy układ nerwowy pacjenta nieprawidłowo reaguje na bodźce zmysłowe i świat zewnętrzny. W wyniku błędnego odczytywania sygnałów zmysłowych dochodzi do dysfunkcji poznawczych. Mogą one dotyczyć takich systemów jak: słuchowy, czuciowy, wzrokowy, smakowy, węchowy oraz równowagi. Objawy zaburzeń SI mogą być różne. W tym tekście przedstawiono podstawowe z nich.

Czym są zaburzenia SI?

Zaburzenia SI to inaczej zaburzenia integracji sensorycznej. Tym mianem określa się sytuację, w której organizm błędnie odbiera bodźce zewnętrzne przez systemy zmysłowe i reaguje na nie w sposób nieuporządkowany i nieadekwatny do sytuacji. Tego typu problemy mogą dotyczyć zarówno osób w wieku dziecięcym, jak i dorosłych. Od czasu zdiagnozowania zaburzeń, a także ich skali zależy to, czy rekomendowana terapia okaże się skuteczna. W większości przypadków umiejętna praca psychologa i rodziców z dzieckiem sprawiają, że w przyszłości nie ma ono problemów z przystosowaniem się do realiów życia i panujących w nim zasad.

Charakterystyczne objawy 

Zespół charakterystycznych objawów dla zaburzeń integracji sensorycznych jest dość szeroki i wiele z nich może być błędnie przypisywanych innym schorzeniom. Szczegółowe badania diagnostyczne warto przeprowadzić zawsze, gdy rodzice obawiają się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo. Innym wskazaniem mogą być problemy z późnym mówieniem u dziecka, czy też niepokojące informacje przekazywane przez opiekunów w placówce przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.

Podstawowe objawy zaburzeń integracji sensorycznej to:

–        zaburzenia mowy;

–        obniżona lub wzmożona wrażliwość na bodźce;

–        nadaktywność i nadpobudliwość;

–        agresja;

–        obniżona aktywność;

–        problemy z utrzymaniem koncentracji i uwagi;

–        nadpobudliwość emocjonalna; 

–        niezdarność ruchowa; 

–        osłabiona koordynacja ruchowo-wzrokowa;

–        problemy z poczuciem kierunku i w rozróżnianiu stron; 

–        trudności w codziennych czynnościach;

–        problemy z pisaniem, czytaniem i rysowaniem; 

–        trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami.

Występowanie powyższych objawów powinno być sygnałem ostrzegawczym. Wówczas postaw na wizytę kontrolną z dzieckiem u specjalisty. Wypełnij naszą ankietę i dowiedz się, jak możesz pomóc swojemu dziecku.