Podwrażliwość zmysłu nocycepcji

Niski stopień odczuwania bólu u Twojego dziecka może być zagrożeniem dla jego zdrowia. Podwrażliwość zmysłu nocycepcji. 

Podwrażliwość zmysłu nocycepcji związane jest z niską wrażliwością na ból. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia tego zjawiska, przypomnijmy, że nocycepcja to zmysł, który pozwala odczuwać ludziom ból. W kontekście sensorycznym możemy wyróżnić nadwrażliwość i podwrażliwość. O nadwrażliwości pisaliśmy tutaj: Jaka jest wrażliwość Twojego dziecka na ból? Nadwrażliwość zmysłu nocycepcji. https://sgmkids.com/jaka-jest-wrazliwosc-twojego-dziecka-na-bol-nadwrazliwosc-zmyslu-nocycepcji/

Co oznacza podwrażliwość zmysłu nocycepcji w praktyce?

Otóż wyobraźmy sobie sytuację, w której dziecko odczuwa ból dopiero wtedy, kiedy dotrze do niego bardzo duża ilość bodźców:

  • Dziecko przejawia zachowania, które można odebrać jako autoagresywne, a rzeczywiście nie odczuwa wcale bólu lub poziom bólu jest niewielki i dodatkowo dziecko nie kojarzy takich zachować z czymś, co może powodować uszkodzenia w ciele
  • Dziecko poprzez swoją ekspresję może stwarzać zagrożenie dla innych dzieci, ponieważ samo nie kontroluje i nie odczuwa tego, co do niego dociera, a na podstawie własnych doświadczeń może myśleć, że inni odczuwają tak samo
  • Dziecko może dotykać gorących przedmiotów lub lodowatych przed długi czas bez odczuwania niebezpiecznych zmian w swoim ciele 

Powyższe sytuacje mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia dziecka, ponieważ brak odczuwania bólu wcale nie oznacza, że nie dochodzi do uszkodzeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Ból jest sygnałem, że w organizmie dzieją się rzeczy warte zauważenia i to właśnie gwarantuje prawidłowe odczytywanie sygnałów płynących z ciała.

Jak wspierać dziecko z zaburzonym odczuwaniem bólu?

Odczuwanie bólu jest bardzo subiektywne. Każdy z nas ma inny próg wrażliwości, co oznacza, że ten sam bodziec może być bardzo różnie odbierany przez poszczególne osoby. Rzetelna ocena czucia u małych dzieci jest bardzo trudna i tutaj trzeba skorzystać z obserwacji, ponieważ niedopuszczalne są próby badania bólu mogące w jakkolwiek sposób zaszkodzić dziecku. Od pierwszych miesięcy życia dziecka należy zabezpieczyć przestrzeń w taki sposób, aby dziecko było bezpieczne od wszelkich „bezmyślnych” narażeń na urazy, a wszelkie sprzęty powinny być dostosowane do wieku dziecka. Jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że dziecko może charakteryzować się niską wrażliwością na ból, to tym bardziej cała pielęgnacja i opieka nad dzieckiem musi być szczególnie uważna.

Zaobserwowanie podwrażliwości zmysłu nocycepcji to również sygnał do rozpoczęcia pracy związanej z integracją sensoryczną. Im wcześniej rozpocznie się działania terapeutyczne tym szybciej osiągnie się efekty zdrowotne wpływające na dobrostan dziecka.

Z naszych doświadczeń wynika, że traktowanie terapii integracji sensorycznej, jako formy zabawy przynosi dużo lepsze efekty. Odpowiednie materiały do pracy, rozwijanie swojej kreatywności, poszerzanie wiedzy o świecie przy jednoczesnym integrowaniu zmysłów to łączenie czegoś bardzo ciekawego z czymś, co wpływa na prawidłowy rozwój dziecka teraz i na poczet jego dorosłego życia.

Wspieranie dzieci w rozwijaniu zmysłów to nasza specjalność jako SGM Kids, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi Mini Pakietami Ekspresji Sensorycznej™ oraz Produktami Get Dirty®. https://sklep.sgmkids.com/product_cat/dzieci/zabawy-dla-dzieci/

Źródła: https://www.netinbag.com/pl/health/what-is-nociception.html