Pozwól mi popełnić błąd, czyli dziecko na drodze do samodzielności

Nie od dzisiaj wiadomo, że każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. I nie od dzisiaj wiadomo również, że kierowany tą chęcią może zahamować jego rozwój, nie pozwalając mu na dostateczną samodzielność, także przy zabawie

Samodzielność

Wychowanie każdego dziecka powinno zmierzać do jego usamodzielnienia się. Samodzielność ta może jednak wzbudzać u rodzica sprzeczne uczucia. Z jednej strony wywołuje poczucie dumy, z drugiej – obawę o bezpieczeństwo i poczucie, że dziecko już go nie potrzebuje. Również dzieci przeżywają skrajne emocje związane z samodzielnością. Z jednej strony dążą do niej, czasem wręcz za wszelką cenę, a z drugiej – boją się związanej z nią ryzyka. Bez odpowiedniego wsparcia ze strony rodzica nie będą potrafiły go podjąć. Jak się okazuje, wzorce kształtowania samodzielności zakorzenione są w kulturze, w której żyje dane społeczeństwo.

Kultura a samodzielność

Dorsa Amir, opowiadając o swoich doświadczeniach zdobytych w Ameryce Południowej, stawia ciekawą tezę dotyczącą rozwoju dziecka. Jej zdaniem rozwinięte społeczeństwa zbyt mocno w niego ingerują, układając dziecku niemal całodzienny plan. Tymczasem rdzenni mieszkańcy, z którymi styczność miała Armir, dają swoim pociechom dużą niezależność, zwłaszcza w zabawie. Bo to właśnie głównie jej, zdaniem autorki wypowiedzi, powinno uczyć się dziecko. I to właśnie dzięki niej nabędzie później odpowiednie umiejętności potrzebne do prowadzenia samodzielnego życia.

Zabawa dziecka i… rodzica

Jak się okazuje, zabawa jest potrzebna zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Podczas wspólnych aktywności tworzy się przede wszystkim bardzo silna więź, której nic nie będzie w stanie zerwać w dorosłym życiu, a jednocześnie pozwoli dziecku na rozwinięcie własnych skrzydeł. Aby jednak zabawa przyczyniała się do rozwoju dziecka, konieczna jest obustronna radość z niej czerpana. Niestety rodzice, często nie z własnej winy, nie potrafią wejść całym sobą w zabawę. I właśnie tego uczy Get Dirty – zabawy, która może być przyjemnością dla obu stron oraz okazać się kluczem do doskonalenia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zapraszamy do współpracy!

Źródła

A. Karasowska. Samodzielność dziecka. http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/61-remedium/692-samodzielnosc-dzieci.html

M. Godlewska. Zabawa z dzieckiem. http://www.psychologwarszawa.info/artykuly/zabawa-z-dzieckiem.html