Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to umiejętność synchronizowania ruchów z tym co dostrzegamy. Jej zaburzenia łatwo rozpoznać – dzieci ze słabo wyćwiczoną koordynacją wzrokowo-ruchową charakteryzują się słabą precyzją ruchów i przejawiają trudności podczas wykonywania prostych zadań. Należą do nich takie czynności jak ubieranie się, prawidłowe chwytanie i rzucanie piłki, utrzymanie równowagi przy staniu na jednej nodze czy wykonywanie prac plastycznych.

Zaburzenie to sprawia również wiele problemów szkolnych. Dziecko ma trudności z wrzuceniem piłki do celu. Niechętnie rysuje i piszę, oraz nieprawidłowo trzyma ołówek.

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej mogą być wynikiem między innymi:

 • niedostatków bodźców,
 • mało stymulującego środowiska wychowawczego,
 • schorzeń narządu słuchu wzroku ruchu,
 • nieprawidłowości w zakresie integracji bodźców sensorycznych w rozwoju ruchu,
 • nieprawidłowego rozwoju mózgu.

Jednak warto wspomnieć, że również problemy z wadą wzroku mogą powodować zaburzenia oko-ręka. Zez, uciekające oko, leniwe oko – wszystkie te zaburzenia mogą powodować kłopoty z koordynacją. Także dalekowzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm niekorygowane odpowiednimi szkłami okularowymi czy soczewkami kontaktowymi bardzo utrudniają koordynację oko-ręka. Tutaj warto zasięgnąć diagnozy u specjalisty.

Ale aby minimalizować objawy zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, warto stosować różnego rodzaju proste zabawy i ćwiczenia, które będą przyjemnością dla dziecka, a jednocześnie pomagały minimalizować zaburzenia wzrokowo-ruchowe.

Jakie ćwiczenia warto robić z dzieckiem, by udoskonalić koordynację wzrokowo-ruchową?

 • Układanie puzzli.
 • Dopasowywanie elementów o tych samych kształtach.
 • Kopiowanie, wycinanie, malowanie oraz obrysowywanie szablonów.
 • Ćwiczenia ruchowe takie jak: rzucanie do celu, zabawy z piłką.
 • Określenie linii.
 • Malowanie oburącz.
 • Odwzorowywanie kształtów, linii czy figur.

Bibliografia:

https://optolens.pl/service/terapia-widzenia/slaba-koordynacja-oko-reka/

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/terapia-pedagogiczna/koordynacja-wzrokowo-ruchowa/

https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/zaburzenia-koordynacji-wzrokowo-ruchowej