Zaburzenia SI a niepełnosprawność dziecka

Zaburzenia SI to inaczej zaburzenia integracji sensorycznej. Warto zastanowić się nad tym, czym one są i jak się objawiają. Czy dzieci z zaburzeniami SI są niepełnosprawne oraz, czy dzieci niepełnosprawne mogą mieć zaburzenia integracji sensorycznej? Sprawdźmy.

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Tego typu schorzenie pojawia się wtedy, gdy u dzieci następuje nieprawidłowa i nieuporządkowana organizacja odbieranych bodźców sensorycznych. Kluczem w integracji sensorycznej są takie systemy zmysłów jak: wzrok, dotyk, równowaga, słuch, czy też kinestezja. Jeżeli u młodych pacjentów dochodzi do jakichkolwiek odchyleń od prawidłowych norm, to wówczas bodźce odbierane są nieprawidłowo i generują zachowanie i interpretację nieadekwatną do danej sytuacji. Przyczyn takiego zjawiska u najmłodszych może być przynajmniej kilka. Wśród nich wyróżnia się m.in.: predyspozycje genetyczne, długotrwałe leczenie wybranymi środkami, działanie substancji toksycznych, komplikacje podczas porodu, czy też choroby zakaźne matki.

Czy zaburzenia SI to niepełnosprawność?

Nie każde zaburzenia integracji sensorycznej klasyfikowane są jako niepełnosprawność. Oznacza to, że dzieci borykające się z tym problemem w stopniu umiarkowanym nie zawsze otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności. Tym samym jako rodzice, opiekunowie, czy osoby bliskie takich dzieci, powinniśmy odpowiednio dobierać słowa opisujące problemy z odbieraniem bodźców dzieci. Jeżeli jednak zaburzenia są w stopniu wysokim, to wówczas na podstawie badań dziecko może zostać sklasyfikowane jako niepełnosprawne intelektualnie. To o tyle istotne, że wówczas przysługują mu nieco inne prawa w zakresie leczenia, czy też prowadzonej edukacji.

Jednocześnie dzieci niepełnosprawne, cierpiące na inne schodzenia, również mogą mieć zaburzenia integracji sensorycznej. Wówczas będą miały problem z prawidłowym odbieraniem bodźców zewnętrznych. Skutkuje to niewłaściwymi zachowaniami społecznymi i brakiem zrozumienia mechanizmów, które nimi kierują. Z drugiej strony zaburzenia SI u dzieci niepełnosprawnych można leczyć za pomocą dedykowanej terapii. Większe trudności w tym zakresie mogą dotyczyć dzieci, u których zaburzenia SI towarzyszą innym schorzeniom.

Ostatecznie pamiętaj o tym, że zaburzenia integracji sensorycznej to nie jest niepełnosprawność, jednak mogą pojawiać się również o dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.